Blog

Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dinimizde kurban ibadeti, dinimizce nisap miktarınca maddi imkanları yerinde olan kişilere farz kılınmıştır. Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek, Allah’a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak için kurban ibadeti çok kıymetlidir. Kurban kelimesi Arapça’da Krb kökünden türetilmiş olup, yakınlaşmak anlamını taşır. Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler önemlidir, yazımızın devamında detaylarıyla paylaşacağız.

Kevser Suresi’ndeki;

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. (108/2)” 

emrinden yola çıkarak, dinimizce zengin sayılan her Müslüman, Kurban Bayramı’nda kurban kesmekle mükelleftir. Yapılan tüm ibadetlerde olduğu gibi kurban kesme ibadetinde de uyulması gereken bir takım kurallar vardır. Ayetler, hadisler, içtihatlar ile kurban ibadetinin dinimize uygun olarak nasıl yerine getirileceği bildirilmiştir. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Borcu olanlar kurban keser mi? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler? ve daha fazlasının yanıtını yazımızda bulabilirsiniz. 

Kurban ile İlgili Ayetler

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akıl sağlığı yerinde olan, bluğ çağına ulaşmış, dinen zengin sayılan her Müslüman yılda bir kere Kurban Bayramı’yla beraber kurban kesmekle yükümlüdür. Dinen zengin sayılan kişileri şu şekilde ifade etmek mümkündür; kişilerin temel ihtiyaçları ve borçları dışında 80.18 gr altın veya bu miktarda para veya eşyaya sahip olan kişiler dinimizde zengin sayılmaktadır. Zekat ibadetini gerçekleştirmek için bu miktarın bir yıl boyunca kişide kalması şartı vardır. Ancak kurban kesmek için bu şekilde bir şart yoktur. Dinimizce zengin sayılan kişiler kurban keserek verdiği nimetlere karşı Allah’a şükrünü sunar. 

Borçlunun Kurban Kesmesi Şart mıdır?

“Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.” (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453) 

Kişinin birikiminden, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıkarıldıktan sonra kişinin elinde nisap miktarda mal kalıyorsa kurban kesmekle yükümlüdür. Ancak kişinin elinde kalan para nisap miktarın altında kalıyorsa kurban kesmesine gerek yoktur. 

Taksitle Kurban Alınabilir Mi?

Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurban olarak seçilen hayvan, kişinin mülkiyetinde olması gerekir. Söz konusu bu mülkiyet, helal yollarla elde edilmiş olmalıdır. Kişinin, kurban edeceği hayvanı kendisi yetiştirmesi, miras yoluyla kendisine kalması, hediye edilmesi veya satın alması helal yolla elde edilen mülkiyetlerdendir. 

Mülkiyet edinme işlemi yani kurban edilecek hayvan eğer satın alınıyorsa taksitle de satın alınabilir. Kurban için ödenecek net meblağ, belirli vadelerle ödendiğinde, taksitle de satın alınabilir. Dinimizce bu durumun herhangi bir sakıncası yoktur. Kurban alımı sırasında paranın tamamı verilemiyorsa daha sonra taksitle ödemesi yapılabilir. Bu kesime engel bir durum değildir. 

Kurban Keserken Abdest Almak Şart mıdır?

Kurban kesimi sırasında abdest almak şart mıdır, değil midir? sorusu sık sık araştırılan konulardan biridir. Kurban keserken abdestli olmak şart değildir. Ancak, Allah’ın şükrünü kazanmak, tam teslimiyet sunmak ve yakınlaşma niyetiyle kurban ibadeti yerine getiriliyorsa her aşamasında abdestli olmak çok faziletli ve sevaptır. 

Kadınlar Kurban Keser mi?

İbadetlerin yükümlü olması kişiden kişiye değişir ve yükümlüyse de kişinin şahsınadır. Kurban kesmekte namaz kılmak gibi bir ibadettir. Bu manada bakıldığında, bir kadın nisap miktarda mala sahipse, kurban kesmekle yükümlüdür. Ancak şafi mezhebine göre bir hane için bir tane kurban kesmek sünnet-i kifayedir. Kadınlar için kurban kesmenin herhangi bir sakıncası yoktur. Maddi yeterliliği olan her kadın Kurban Bayramı’nda veya diğer günlerde kurban kesimi yapabilir. 

Kurban Kesim Vakti Ne Zamandır?

Kurban Bayramı, her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla karşılanır ve bayram günleri ibadetle geçirilir. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Hanefi mezhebine göre ise kurban kesim zamanı, bayram namazının ardından başlar ve bayramın üçüncü günü akşam vaktine kadar devam eder. 

Şafi mezhebine göre ise bayramın dördüncü gününün gün batımına kadar kurban kesmek mümkündür. Bayram namazından sonra bayram bitene kadar uygun saatlerde kurban kesimi yapmak mümkündür. Kurban kesimi için genellikle bayramın ilk günü tercih edilse de bayramın diğer günlerinde de kesim işlemlerini dinimize uygun şekilde gerçekleştirmek mümkündür. 

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir? Kurban Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban keserken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde açıklamıştır:

  • Dinimize uygun şekilde kurban kesimi yapmış olmak için kurban edilecek hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin tek hamlede kesilmesi gerekir. Kesim sırasında hayvanın omuriliğini kesmek mekruh sayılmaktadır. 
  • Kesim ile ilgili konularda et elde etmek ve kurbanlık kesmek arasında herhangi bir fark yoktur. 
  • Kesim sırasında hayvanın canının çıkması kesime devam etmek için önemlidir. Öyle ki canının çıktığından emin olmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. 
  • Kesimin en önemli noktalarından biri de hayvana acı çektirmemek ve eziyet etmemektir. Bu nedenle kesim, ehil kişiler yani kesim yapmayı bilen kişiler tarafından yapılmalı ve ilk kesim hamlesi hızla yapılmalıdır. 
  • Kesim yapılan alanın temizliğine de dikkat edilmelidir. 
  • Son olarak ise birden fazla kesim yapılıyorsa, bir hayvanın diğer hayvanın kesimi görecek şekilde yan yana getirilmemesine özen gösterilmelidir. 

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir