Blog

İhrama Nerede Girilir?

İhrama Nerede Girilir?

İslamiyet’in Müslümanlara farz kıldığı ibadetlerden biri de hac ibadetini yerine getirmektir. Her Müslüman, maddi imkanları el verdiği sürece kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmekle yükümlüdür. Hacca gitmeye hazırlanan kişiler tarafından araştırılan konulardan biri de İhram ve İhrama nerede girilir? konusudur. Hac ibadetini yerine getiremeyen kulların ise Umre yapması uygun görülür. 

Umre ibadetini yerine getiren Müslüman’ların ihrama girmesi zorunludur. Umre’de ihrama nerede girilir? İhrama girilen yerler nerelerdir? sorularına yanıt alabilirsiniz. Umre’de ihrama girilen yerler “Harem, Hıll ve Afak” olarak üçe ayrılır. Harem bölgelerin sınırları ilk olarak Cebrail’in rehberlik etmesiyle Hz. İbrahim tarafından belirlenmiştir. 

Ardından Hz. Peygamber Efendimiz tarafından ise bölgenin sınırları yenilenmiş ve daha belirgin hale getirilmiştir. Bu bölgenin harem olarak adlandırılmasının nedeni, zararlı hayvanların dışında hiçbir hayvanın öldürülmemesi ve bitkilerin koparılmasının haram olmasıdır. 

Hıll bölgesi de Harem bölgesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Hıll şeklinde adlandırılmasının nedeni ise Harem bölgesinde haram kılınan davranışların burada helal olmasıdır. 

Hac ile İlgili Hadisler

Mikat Nedir? İhrama Girilen Yerlere Ne Ad Verilir?

İhram

Mikat, ihrama girilen yer ve zaman demektir. Mikat, Mekke çevresinde bulunan, hacca gelen kişilerin ihrama girecekleri önemli yerleri temsil eder. Bir Müslüman’ın hac veya umre için mikat bölgelerini ihram yapmadan geçmesi caiz değildir. Aksi halde mikat bölgesine geri dönmesi ve kurban kesmesi gerekir. Hanefilere göre, ihrama mikat bölgesinden önce girmek caizdir. 

“Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız.” ayetinde buna dair bilgiler vardır. Mikat bölgelerini beklemeksizin ailesinin yaşadığı yerde ihrama girmek hac ve umrenin eksiksiz yerine getirilmesine engel değildir. Nedeni ise meşakkatin ecri artırmasıdır. Öyle ki İbn Ömer’in Beyt-i Makdis’ten, Imran İbn Husayn’ın Basra’dan, İbn Abbas’ın Şam’dan ve İbn Mes’ud’un Kadisiye’den ihrama girdiklerine dair rivayetler vardır. Diğer mezheplere göre ise ihrama mikat bölgeleri içerisinde girmek sünnete uygun olduğu için çok daha faziletlidir. Kur’an-ı Kerim’de Kabe’ye – el-Beytü’l Haram, Kabe’yi çevreleyen mescide el-Mescidü’l-Haram” denilir. Bu mescidin içinde yer alan Mekke kenti ve çevresi ise Harem bölgesi olarak belirlenmiştir. 

Harem bölgesi, “saygın, saygıya değeri kıymetli bölge” anlamına gelir. Kabe’nin çevresinde olan bölgeler, yakından uzağa olmak üzere “harem bölgesi, hıl bölgesi ve afak bölgesi” şeklinde üçe ayrılır. hac veya umre niyetiyle bölgeye giden kişilerin, bu üç bölgeden birinde oturma veya birinden geçme halinde ihrama girme yerlerinde ihrama girmelidir. 

İhrama Nerede ve Ne Zaman Girilir? İhrama Nerede Girilir?

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’ye ulaşan kişilerin ihrama girebilmeleri için bazı özel bölgeler vardır. Bu bölgelere mikat denir. Hacı adayları, mikat bölgesinden geçerek hacca ve umreye ihrama girmeden geçemezler. Bu nedenle eğer hacı adayları direk Mekke’ye gidecekse uçakları Cidde bölgesine indiğinde Cidde’de de Mikat bölgeleri içerisinde yer aldığı için uçağın kalkacağı havalimanından veya kaldığı evden ihrama girmeleri gerekecektir. Ülkemizden giden hacı adayları genellikle havalimanından ihrama girerler. Hacı adayları neden ihram giyerek uçağa biniyor sorusuna da bu şekilde yanıt vermek mümkündür. 

Hacı adayları önce Medine’ye ineceklerse Medine’de kaldıkları evde ihrama girecek veya Mekke yolu üzerinde Medine’ye 11 kilometre uzaklıkta yer alan Zül-Huleyfe’de ihrama girebilirler. Eğer ki bir Müslüman bilerek ya da bilmeyerek ihrama girmeden Mikat bölgesine girerse ceza olarak kurban kesmesi gerekir. Ancak hatasını fark edip, hac ile ilgili hiçbir görevini yapmadan Mikat bölgesine geri döner ve giyinirse cezası affolur. 

İhramlıya Yasak Olan Şeyler?

İhrama giren bir Müslüman’a yasak olan şeyler vardır. İhrama girmeden önce, ihramlıya yasak olan şeyler hakkında bilgi edinmek gerekiyor. İhrama giren kişiler için yasaklar, ihramı giydiği andan itibaren başlar. Her Müslüman niyet ve telbiye getirdiği andan itibaren ihramdan çıkana kadar yasaklar başlamış olur ve Müslüman’ların bu yasaklara dikkat etmesi gerekir. İhramlı olan Müslümanların ihram yasaklarına uyması vaciptir. Yasağın ihlal edilmesi durumunda ise yasağa göre ceza kesilir. İhramlıya yasaklı olan şeyler;

 • Cinsel ilişkiye girmek veya cinsellik içeren her türlü şehvet hali de yasaktır.
 • Tırnakların kesilmesi
 • Saç ve sakalların kesilmesi
 • Vücuttan kıl koparmak
 • Saç sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak,
 • Saçlara biryantin veya jöle sürmek,
 • Kadınlar oje ve ruj kullanmak,
 • Vücuda veya ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak.
 • Elbise giymek,
 • Başı ve yüzü örtmek,
 • Eldiven,
 • Çorap,
 • Topuklu ayakkabı giymek.

İhrama giren kadınların giysilerini çıkarmalarına gerek yoktur. Sadece ihrama girdikleri zaman içerisinde yüzlerini açabilirler. Harem bölgesindeki tüm davranışlara dikkat etmeleri gerekir. 

İhramda Yasak Olmayan Şeyler?

İhrama girdikten sonraki süreç dikkat gerektirir. Yasaklı şeyler olduğu gibi yasak olmayan durumlarda vardır. Bunlar şu şekildedir;

 • İhramlının yıkanması,
 • Kokusuz sabun kullanması,
 • Diş fırçalaması,
 • Diş çektirmesi,
 • Kırılan tırnağı ve zarar veren bir kılı koparması,
 • Kan aldırması,
 • İğne yaptırması, yara üzerine sargı sardırması,
 • Kol saati,
 • Yüzük ve bilezik takması,
 • Kemer kullanması,
 • Omuza çanta asması,
 • Yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması,
 • Palto ve benzeri giysileri giymeksizin omza alması

Yukarıda yer alan şartlara dikkat ederek her Müslüman ihramını giydikten sonra ibadetini gerçekleştirmek için Mekke’ye gider. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir