Blog

Hacca Ne Zaman Gidilir ve Kaç Gün Kalınır?

Hacca Ne Zaman Gidilir ve Kaç Gün Kalınır?

Dini görevlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, hacca ne zaman gidilir?, hacda kaç gün kalınır? Hac ibadeti kimlere farzdır? gibi soruları araştırmaya başlar.

Hacca Ne Zaman Gidilir?

Hac ayları, hicri takvime göre Şevval ve Zilkade aylarının tamamı, Zilhicce ayının ise ilk 10 günü şeklindedir. Bu aylar içerisinde ihrama giren hacı adayları, görevlerini yerine getirmek üzere hazırlıklarına başlamış olur. İhrama Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayının ilk 10 günü girilmesi nedeniyle bu aylara hac  ayları denir. 

Hac Kimlere Farzdır?

Hacı adayları bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünü yerine getirmeye hazırlanır. Bunlardan biri yalnızca Zilhicce ayının dokuzuncu günü öğle vakti ile beraber onuncu günü fecr-i sadık arasında olan zamanda yapılabilen Arafat vakfesini yapan kişilerin haccı geçerli olur. Haccın diğer bir rüknü ise ziyaret tavafıdır. Ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde gerçekleşir. Ziyaret tavafı bu aylarda yapılmazsa, ceza olarak yerine getirilmek kaydıyla, daha da sonra da gerçekleştirilebilir. Bu durum o yılki haccın geçerli sayılmasına engel değildir. 

Hac İbadeti Nedir?

Hacca Ne Zaman Gidilir ve Kaç Gün Kalınır?

İslamiyet’te her Müslüman’ın bilmesi ve kendisine farz kılınan 5 şart bulunur. Bunlar İslam’ın 5 şartı olarak adlandırılır. İslam’ın 5 şartı; namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şahadet getirmektir. Her birinin farklı anlamları ve farklı faziletleri bulunmaktadır. Bunlar arasından hac ibadeti de sık sık araştırılan ve her Müslüman’ın maddi imkanları yeterli olması halinde getirmesi gereken bir ibadettir. 

Müslümanlara farz kılınan ibadetlerden biri olan hac ibadeti, hicri takvime göre Şevval ve Zilkade aylarının tamamı, Zilhicce ayının ise ilk 10 günü içerisinde yerine getirilir. Müslümanlara farz kılınan ibadetlerden biri olan hac ibadeti, İslam’ın beş şartından biri olup, her Müslüman, hac şartlarını karşılaması halinde yapmalıdır. Müslümanlara İslamiyet’in ilk yıllarını ve kıymetli tarihini hatırlatan hac ibadeti, en üstün amellerden de biridir. İslamiyet’in ilk yıllarında Kabe’yi tavaf etmek ya da kurban kesmek gibi eski adetler uygulanıyordu. Hicretin 9’uncu yılında, 

“Muhakkak ki, insanların ibâdeti için kurulan ilk mâbed, Mekke’deki o çok mübârek ve insanların kıblesi olup âlemlere doğru yol gösteren Kâbe’dir. Onda, Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim’in makamı vardır. Ona giren her türlü tecâvüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe’yi tavaf etmesi ise, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnîdir, kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur.” 

ayetinin Peygamber Efendimiz’e buyurulması üzerine Peygamber Efendimiz 

“Ey insanlar, hac üzerinize farz kılındı. O hâlde haccediniz.” Buyurmuşlardır. Böylece hac ibadeti Müslümanlara farz kılınmıştır.

Hac İbadetini Kimler Yapar?

Hacca Ne Zaman Gidilir ve Kaç Gün Kalınır?

İslamiyet’te her ibadetinin kendine has yerine getirilmesi ve uyulması gereken şartlar vardır. Bu şartlar, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri ve sünnet rehberliği eşliğinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Müslümanlara farz kılınan ve İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti ile ilgili çeşitli şartlar vardır. Bu şartlardan biri de kimlerin hac ibadetini yerine getirmekle yükümlü olup olmadığı konusudur. İslamiyet’e göre hac ibadetini yerine getirmesi gereken kişiler için öncelikli şart Müslüman olmasıdır. 

Müslüman olmayan ve imanı yerinde olmayan kişilere hac ibadeti farz değildir. Aynı zamanda diğer pek çok ibadette olduğu gibi kişilere haccın farz olması için akli dengesinin yerinde olması, ergenlik çağına girmiş olması ve hür olması gerekir. Bunların yanı sıra ekonomik açıdan da hac ibadetini yerine getirebilecek ve diğer sorumluluklarını ihmal etmeyecek düzeyde maddi güce sahip olması gerekir. Hac şartlarını karşılayan her Müslüman’ın kutsal toprakları ziyaret ederek hac ibadetini yapması gerekir. 

Hacda Kaç Gün Kalınır?

Hac ibadetini yerine getirmek için yolculuk planı yapan Müslümanların en çok araştırdığı konuların başında hacda kaç gün kalınır sorusu gelmektedir. Hacda kaç gün kalınır sorusu değişkenlik göstermektedir. Hac ayları olan Şevval, Zilkade aylarının tamamında ve Zilhicce ayının ilk 10 gününde gidilir. Bu tarihler içerisinde hac ibadetinin kaç gün süreceği kişinin maddi durumuna, hac türüne ve kişinin diğer planlamasına göre farklılık gösterir. Ancak belirtmek gerekir ki, hac ibadetini en kısa süre içerisinde yerine getirmek isteyen kişiler için 5 gün yeterli olmaktadır. 

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir