Blog

Hac Ayları Hangileridir?

Hac, Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve çevresinde Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret ederek, çeşitli ibadetleri yerine getirmeye denir. Her Müslüman, maddi imkanları el verdiği sürece hac ibadetini yerine getirmelidir. Hac belirli bir zaman aralığında yapılır. Buna göre hac ayları hangileridir? hac ne zaman yapılır? gibi sorular sık sık araştırılmaktadır. Hac ayları, hicri takvim aylarına göre Şevval ve Zilkadae aylarının tamamı ve Zilhicce ayının ilk 10 günü şeklindedir. 

Hac ile İlgili Hadisler

Hac Ayları Hangileridir?

Hac aylarının gelmesiyle beraber hacı adayları ihrama girer. Bu nedenle bu aylara hac ayları denilir. Bu aylara hac ayları denilmesinin sebebi, haccın şartlarından biri olan ihrama, Şevval ayından itibaren girilmesidir. Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknü yerine getirilir. Bunlardan biri sadece Zilhicce ayının dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sadık arasında gerçekleştirilen Arafat vakfesini yapan kişilerin haccı kabul olur. Haccın bir diğer rüknü ise ziyaret tavafıdır. Ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde gerçekleştirilir. Eğer tavaf gerçekleştirilemezse cezası yerine getirilerek daha sonra da yapılabilir. Bu durum o seneki haccın kabul olmamasına engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133). 

Hac Nedir?

Hac, kelime anlamı olarak sözlükte, saygı gösterilen ve önem verilen şeye yönelmek, ziyaret etmek ve o bölgeye gidip gelmek anlamına gelir. Hac ibadeti imkanı olan Müslümanlara farz kılınmıştır. İmkanı olan Müslümanların, belirli bir zaman aralığında Kâ’be, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dini görevleri, şart ve kurallara uygun şekilde yerine getirmesiyle yapılan ibadettir. 

Hac Nasıl Yapılır?

Hac, bembeyaz giysiler giyerek, tıpkı ahirette mahşer meydanındaymış gibi zengin, fakir, şehirli, köylü ayrımının ortadan kalktığı bir alanda gerçekleşir. Hac ibadeti, benliği yıkıp biz olunan şeytan taşlama, tavaf etme ve Sa’y gibi çeşitli dini görevlerin ifa edildiği, günlük yaşantımızda helal olan bazı şeylerin ihrama girildiğinde haram olduğu ve böylece nefsin terbiyesinin yapıldığı bir ibadettir. İrade ve sabır gerektiren hac ibadeti, Yüz binlerce insanın aynı anda Allah’a dua ettiği, ibadet ettiği ve duaların geri çevrilmediği hac  ibadetinin faziletleri çok büyüktür. Hac ibadeti, belirli kurallar çerçevesinde yapılır. 

Hac ile İlgili Ayetler

Hac Ayları Hangileridir?

  • Sana (Ay’ın hâllerinden olan) hilalleri soruyorlar. De ki: “O, insanlar ve hac ibadeti için zaman belirleyen bir araçtır. İyilik evlere arkadan girmeniz değil, gerçek iyilik takva sahibi olmaktır. Evlere kapısından giriniz. Allah’tan korkup sakının ki kurtuluşa eresiniz.”(2/Bakara 189)
  • Hac, bilinen aylardadır. (Bilin ki) kim bu aylarda hac yaparsa cinsel münasebet, fısk ve tartışmak hacda yoktur/olmamalıdır. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin! Şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Benden korkup sakının ey akıl sahipleri!(2/Bakara 197)
  • Allah’ın ihsan ve lütfunu elde etmek için (hac döneminde ticaret yapmanızda) bir sakınca yoktur. Arafat’tan indiğinizde Meş’ar-ı Haram’ın (Müzdelife) yanında Allah’ı anın. Sizi hidayet ettiği gibi siz de O’nu anın. (Sizi hidayet etmeden) önce sizler sapıklardandınız. (Bunu unutmayın.)(2/Bakara 198)
  • Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr ve (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm’dir.(2/Bakara 199)

Hac ile İlgili Hadis-i Şerifler

Dünya’daki Müslümanların bir alanda toplandığı, aynı anda ibadet ettiği, kaynaştığı ve farklı kültürlerin bir araya geldiği bir ibadettir. İslami olarak daha bilinçli hale gelmeye, iman gücünün artması, manevi kirlerden arınma ve gönlü tüm haliyle Allah’a açmaya vesile olur. Hac ile ilgili hadis-i şerifler şu şekildedir;

“Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızâsına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner.” (Buhârî, Hac, 4. II, 1141. Nesâî, Menâsikü’l-Hac, 4. V, 114. Müslim, Hac, 438. I, 983. İbn Mâce, Menasik, 1. II, 962.)

“Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinini) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, On’dan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.”(İbn Mâce, Menasik, 5. No: 2892. II, 966.) 

Hac ibadeti sırasında edilen dualar, yapılan tövbeler kabul edilir. Hac ibadetini yerine getirenler, günahlarından arınır ve gönlünü iyiye çevirir. 

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir