Blog

Berat Kandili’nde Okunacak Dualar

Dilimize Arapça’dan gelen Berat kelimesi; aklanma, yükümlülükten kurtulma manasına gelir. Müslümanlar için en mübarek aylardan biri olan Şaban Ayı’nın 15. günü Berat Kandili olarak kabul edilmiştir. Hz. Muhammed Peygamberimizin (S.A.V) bugünde yapılan duaların, tövbelerin, nafile ibadetlerin, kulların bağışlanmasına yani beraat etmesine vesile olacağını bildirmiş olup, bu nedenle bugüne beraat adı verilmiştir. 

Berat kandili’nde ne yapılır? Kandil gecesinde kullar, Allah’a tövbe eder, şükreder, hayır dualarında bulunur. Bolca ibadetle geçirilmesi gereken bu kutlu gecede, Allah tövbe kapılarını ardına kadar açar. Bu mübarek gecenin, camide cemaatle beraber geçirilmesi makbuldür. Kandil geceleri camiler dolar, Müslümanlar hep birlikte ibadet ederek Allah’a kulluklarını gösterir. Peki Berat Kandilinde ne yapılır? Berat gecesinde nasıl dua edilir? Nasıl ibadet edilir? Kandil gecesi edilen dua kabul olur mu?

Berat Kandili’nde Nasıl Dua Edilir?

Berat Kandili

Kandil geceleri, Müslümanların Allah’a en çok yaklaştığı gecelerdir. Berat Kandili gecesi de en çok ibadet edilmesi gereken gecelerden biridir. Ancak bu geceye özel bir dua veya namaz yoktur. Ancak alimlerin bu günlere özel okunmasını tavsiye ettiği dualar bulunur. Bunlardan bazıları şu şekilde belirtilir; 

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz.

Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

“Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyanın ayetini (onlara imanın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri) nasîb et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmin!”

Kandil Gecesi Edilen Dua Kabul Olur mu?

Gönülden yapılan her dua kabul olacağı gibi Berat Kandili gecesinde de, edilen her bir dua şüphesiz kabul olmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) konuyla ilgili şöyle buyurmuştur; 

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi (Berat Gecesi), Cuma ve Bayram geceleridir” buyurmuştur.” (İbn Mâce)

Peygamber Efendimiz, Kandil’de Nasıl Dua Ederdi?

Kaynaklar araştırıldığında, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Berat Gecesi’ne özel bir dua edip etmediği bilgisi bulunmamaktadır. Hadis-i Şeriflerden anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz, Berat Gecesi’nin her dakikasını ibadetle geçirmektedir. Öyle ki bu günde; nafile namazı kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek, oruç tutmak Allah katında büyük fazileti olan ibadetlerdir. Bununla beraber Allah’a kulluğunu bildirme, rızık isteme, mağfiret dileme, belalardan korunmaya dair dua etmek gibi her tür ibadet Berat Kandili faziletli olarak kabul edilir. 

Berat Kandili ile İlgili Hadis-i Şerifler

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

“Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: ‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’ Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbni Mâce, İkame, 191)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.” (İbni Mâce, İkame, 191)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

“Allah Teâlâ Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir